Tisztelt Csordás Annamária Anett Elnök Asszony!

 

A Szemereyné Pataki Klaudia Polgármester Asszonynak az otthonukban élő fogyatékos személyek és családjaik támogatására vonatkozó intézkedési terv végrehajtása tárgyában írott levelére válaszolva a következőkről tájékoztatom.

 

          Önkormányzatunk és több érdekelt szervezet és intézmény együttműködésével 2020. március 18-án kezdte meg működését városunkban a Gondoskodó Szolgálat, amely elsősorban a kecskeméti időseknek, továbbá az otthonukban élő fogyatékos személyeknek, a gyermeküket egyedül nevelő szülőknek, valamint az egészségügyi és szociális ellátásban dolgozóknak kínál segítséget bevásárlás, elektronikus recept alapján gyógyszerkiváltás, illetve csekkbefizetés vonatkozásában. Jelenleg van folyamatban a meleg ebéd kiszállításának biztosítása 600 forintos egységáron. A Szolgálat hétfő és péntek 8.00 és 18.00 óra között érhető el. Bővebb információt ezen a linken találhat: https://www.facebook.com/gondoskodaskecskemet/?epa=SEARCH_BOX

 

Az EMMI által 2020. március 25-én kidolgozott intézkedési tervvel kapcsolatban a következőket tettük Kecskeméten:

  •         A következő intézményekkel, szervezetekkel vettük fel a kapcsolatot adatgyűjtés céljából:

          Család és Gyermekjóléti Központ

          Támogató Szolgálat

          Csodabogár Nappali Intézmény

          Mosolysziget Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye

          Kecskeméti EGYMI

          Bács-Kiskun Megyei Mozgáskorlátozottak Egyesülete

          Mozgássérült Fiatalokért Alapítvány

          SINOSZ Bács-Kiskun Megyei Szervezete

          Vakok és Gyengénlátók Bács-Kiskun Megyei Egyesülete

          Autista Gyermekekért Egyesület

 

  •         A fent felsoroltak által rendelkezésünkre bocsátott adatokat a csatolt excel táblázat tartalmazza. Ezt csatolom Önnek. Összesen 1015 fő szerepel a táblázatban, megjelenítve a fogyatékosságaik típusát, illetve azokat a – némileg hiányos – információkat, amelyeket az infokommunikációs ellátottságról kaptunk.

 

  •         A Gondoskodó Szolgálat feladatainak kibővítése az otthonukban élő fogyatékos személyek ellátásával – mint ezt fentebb is jeleztem – megtörtént. Erről a fent felsorolt intézmények, szervezetek egyaránt tájékoztatást kaptak azzal a kéréssel, hogy az információt továbbítsák a látókörükben lévő érdekelteknek. A Gondoskodó Szolgálat saját felületén is megtörtént ez a tájékoztatás.

 

 

Csonka Imre

osztályvezető megbízásából

 

Libor Zoltán

Főtanácsos

KMJV Polgármesteri Hivatal

Humánszolgáltatási Iroda

Társadalompolitikai Osztály

Tel.: +36-76-512-224

Mobil: +36-30-380-34-66

Email: libor.zoltan@kecskemet.hu