"az otthonápolás munka!"

Csak erős érdekérvényesítéssel javíthatunk a sorsunkon.

Ezért egyesületünk szervezőként és partnerként is részt vesz az érdekvédelem munkájában. Szeretnénk a társadalom egészét megismertetni a fogyatékos emberek helyzetével. Szeretnénk szolidaritásra, aktivitásra buzdítani mindenkit, hogy segítsenek a kirekesztett csoportoknak, köztük a fogyatékossággal élő embereknek, a sérült gyermeket nevelő családoknak, a legnehezebb helyzetben lévőknek, akik súlyosan, halmozottan sérült gyermeket nevelnek, ápolnak otthon. 

Milyen területeken dolgozunk?

A munkacsoportunk jelenleg azért dolgozik, hogy elérjük, hogy az otthonápoláshoz és az ápolt személyhez kössék a juttatást. 2020 szeptemberében írt nyílt levelünkben azt kértük a döntéshozóktól, hogy töröljék a jogszabályból azokat a kizáró sorokat, melyek a havi nyugdíjat vagy szociális juttatásokat figyelembe veszik a díjak megállapításakor. Valamint, mivel az otthonápolás ugyanolyan munka a gyermeket ápoló és egyéb felnőtt hozzátartozó esetében, kértük, hogy a díjazás is egységes legyen minden otthonápoló családtag esetében és 2022-re az akkori minimálbér összegét érje el.

2020 októberében pedig Ungár Péter országgyűlési képviselő törvényjavaslatot nyújtott be az otthongondozást végző nyugdíjasok helyzetének rendezéséhez szükséges módosításokról.

Első lépésként egy petíciótindítottunk, amit többek között a 120 ezer fős tagságot számláló Nyugdíjasklubok és Idősek “Életet az éveknek” Országos Szövetsége, emellett szülői és fogyatékosügyi szervezetek, egyetemek karai írtak már alá. 

Szabadnapot minden családnak - a Holnap Iskolája inkluzív nyári táborának résztvevői saját készítésű tábláikkal

Videókat is készítettünk mind érintettekkel, mind neves magyar személyekkel, hogy felhívjuk a figyelmet a több mint fél millió emberre, akinek támogatásra van szüksége.

A több mint 12 000 ember által aláírt petíciót egy sajtó nyilvános eseményen adtuk át a EMMI-nek október 10-én.

A gondoskodás mindannyiunkat érinti: az életünk egy-egy bizonyos pontján mi gondoskodunk másokról vagy rólunk gondoskodnak. A gondoskodási munkákat elvégzőket mégsem becsüljük meg eléggé.
2020. október 14-én egy online beszélgetést tartottunk, melynek résztvevői különböző szakmák képviselői voltak. Arról fogunk gondolkodtunk velük közösen, hogy kinek mi a szerepe és felelőssége a gondoskodási válság okozta egyenlőtlenségek csökkentésében, és hogy milyen megoldások születhetnek az egyes családok terheinek enyhítésére, valamint, hogy van-e egy közös, szakmákon átívelő összefogásnak létjogosultsága.
 
A beszélgetés résztvevői a következő személyek voltak:
 • Boross Martin rendező
 • Czibere Károly egyetemi tanár, politikai tanácsadó,
 • Diószegi-Horváth Nóra újságíró, a Mérce főszerkesztője
 • Gregor Anikó szociológus, egyetemi adjunktus
 • Milankovics Kinga közgazdász, idősgondozó
 • Neudold Júlia színházpedagógus, ÖrkényKÖZ műhelyvezető
 • Ungár Péter politikus, országgyűlési képviselő

A beszélgetést itt tudjátok megnézni.

 

Október 24-én mutatta be az Örkény Színház a Kiváló dolgozók című színdarabot, melyben a színészek mellett gondoskodói szakmák képviselői lépnek fel a színpadra – köztük egyesületünk elnöke, Csordás Anett. A hiánypótló, gondoskodási válságról szóló színdarab arra világít rá, hogy e szakmák nélkül nem működne a társadalom, de mégsem becsüljük meg őket eléggé.

 

Azoknak, akik gyermeküket vagy idős hozzátartozójukat ápolják otthon, illetve azoknak is, akik fogyatékosságuk, betegségük miatt támogató szolgáltatást, segítőt kell igénybe venniük a mindennapi életükben. Sok szervezettel közösen azért dolgozunk, hogy elérhetőek és minél inkább az érintettek igényei alapján kiterjesztettek legyenek a szociális alapszolgáltatások: 24 órában elérhető segítséget kaphassanak a családok

Az önkormányzati választások apropóján 2019-ben kampányt indítottunk a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezettel közösen, hogy felmérjük az önkormányzati hatáskörbe tartozó alapszolgáltatások (pl. házi segítségnyújtás, támogató szolgálat) helyzetét, valamint, hogy az egyes polgármesterjelöltek konkrét vállalásokat tegyenek ezek fejlesztésére, bővítésére.

 

Azoknak, akik gyermeküket vagy idős hozzátartozójukat ápolják otthon, illetve azoknak is, akik fogyatékosságuk, betegségük miatt támogató szolgáltatást, segítőt kell igénybe venniük a mindennapi életükben. Sok szervezettel közösen azért dolgozunk, hogy elérhetőek és minél inkább az érintettek igényei alapján kiterjesztettek legyenek a szociális alapszolgáltatások: 24 órában elérhető segítséget kaphassanak a családok

Az önkormányzati választások apropóján 2019-ben kampányt indítottunk a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) jogvédő szervezettel közösen, hogy felmérjük az önkormányzati hatáskörbe tartozó alapszolgáltatások (pl. házi segítségnyújtás, támogató szolgálat) helyzetét, valamint, hogy az egyes polgármesterjelöltek konkrét vállalásokat tegyenek ezek fejlesztésére, bővítésére.

Három városban: Budapesten, Szegeden és Pécsett fórumbeszélgetéseket szerveztünk a helyi polgármesterjelöltekkel, hogy bemutassuk a helyi jó gyakorlatokat és vállalásaikat.

Szegeden 11 civil szervezettel közösen egy esélyegyenlőségi fórumot tartottunk 5 polgármesterjelölt részvételével, Pécsett pedig a People First Egyesülettel együttműködve szerveztünk meg egy kerekasztal beszélgetést 3 jelölttel.

A budapesti kerekasztal beszélgetésen  a II., VI., VII., VIII., IX., és a XVI. kerületi jelöltek vettek részt. A XI. és XII. kerületi polgármesteri hivatal képviselői a helyi jó gyakorlatokat mutatták be, a főpolgármesterjelöltek közül pedig Karácsony Gergely egy videóüzenetben, Tarlós István pedig egy levélben osztotta meg velünk vállalásait.

 

KÖVETKEZŐ LÉPÉSEK

Az október 13-ai önkormányzati választások során számos olyan jelöltet választottak meg, köztük Budapest főpolgármesterét is, akik konkrét vállalásokat tettek a szociális alapszolgáltatások bővítésére és a fogyatékos emberek élethelyzetének javítására. A következő időszakban ezek megvalósításáért kívánunk dolgozni, együttműködni mind érintettekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel és a megválasztott polgármesterekkel.

AZ OTTHONÁPOLÁS MUNKA!

Magyarországon jelenleg több mint 50 000 ember ápolja otthon tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozóját. Ezért a 24 órás munkáért, szolgálatért egy segélyt kapnak, mely összege nem elegendő a méltó megélhetéshez, ezért az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díjának emelésén és az otthonápolás munkaként való elismerésén dolgozunk.

 

EREDMÉNYEINK:

 

 • Közös munkánknak, kiállásainkban és a több mint 50 000 ember által aláírt petíciónknak köszönhetően Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 2018. október 11-én bejelentette, hogy 2019. január elsejétől a kormány új kategóriát vezet be, gyermek otthongondozási díja néven.
  A gyermekek jogán járó juttatás összege egységesen havi 100 000 forintra nő, valamint a több gyermeket ápolók másfélszeres összegű gyermekápolási díjat kapnak. Aki felnőttkorú gyermekéről gondoskodik is jogosult a támogatásra, aki nem gyermekről (például idős hozzátartozó, házastárs) gondoskodik, 15%-os emelésben részesedik.
  A tervek szerint a gyermekek jogán járó ápolási díjat 2022-re az akkori minimálbér összegéhez igazítják.
 • 2018. február 28-án számadó gyűlést szerveztünk I. Közös ügyünk címmel, melyre minden párt meghívást kapott, a megjelentek képviselői (Együtt, LMP, Jobbik, DK, PM és MSZP) elkötelezték magukat az ápolási díj emelése mellett.
 • 2018: Ha a szülő gyermekét 20 évig otthon gondozta nyugdíjuk mellé havi 50 000Ft-os kiegészítő támogatásként.
 • 2017: Levélíró kampány szervezése – 600 szülő írt levelet és kereste meg a parlamenti képviselőjét az ápolási díj emelésért, mely így további 5%-kal emelkedett 2018. január 1-jétől
 • 2015-2016: Az ápolási díj összege 5-5%-kal emelkedett.

ENNEK MEGFELELŐEN ELVÁRJUK:

 • Az otthonápolás munkaként való elismerését, segély foglalkoztatási jogviszonnyá emelését, amelyért legalább a mindenkori minimálbér összege járjon.
 • Az ápoltak körének áttekintését, a jogosultsági kör kibővítését, ahol az ápolt állapota indokolja – lehet, hogy tud önállóan segédeszközzel közlekedni, de mindenben támogatást igényel, mert súlyos epilepsziás, autista, stb.
 • Az ápolási díj összegének GYOD összegére emelését, ahhoz való igazítását.
  Az otthonápolás munka mindenki számára függetlenül attól, hogy gyermeküket, házastársukat, szüleiket vagy egyéb hozzátartozójukat ápolják az érintettek, így mindenki számára ugyanolyan szintű juttatást kell biztosítani.
 • A GYOD megállapításához létrehozott szempontrendszer felülvizsgálatát.
  A szempontrendszer jelenleg nem veszi figyelembe sem a ritka betegek, sem a krónikus betegek egyéni szükségleteit, így a szempontrendszer felülvizsgálata szükséges, hogy egyetlen érintetti csoport se essen el a juttatástól.
 • A teljes ápolási segélyrendszer optimalizálását.
  A jelenlegi rendszer sem az ápoltaknak, sem az otthonápolóknak nem kedvez. Javasoljuk az ápolási díj százalékos megállapítására egy rendszer kidolgozását a német mintára, mely figyelembe veszi:

   

  • ápolt állapotát
  • ápolt közintézményi ellátásban töltött idejét (sok gyerek magántanuló az ellátás hiánya miatt, ezért igényel egész napos ellátást, nem az állapota miatt)
  • ápolt jövedelmét (ha van)
  • ápolt speciális ellátásának költségeit (diéta, mozgássérült esetén gyógytornász, gyógyászati segédeszközök stb.)

CÉLJAINK:

 1. Egy állami gondozásban élő sérült ember ápolásának költségei körülbelül a garantál bérminimum összegét érik el, ami 2018-ban bruttó 180 500 Ft. Ezt az összeget az ápoló szülőknek is minimum meg kell kapniuk!
 2. Ismerje el az állam, hogy az otthoni ápolás munka, függetlenül attól, hogy rokon végzi, vagy hivatásos ápoló. Ennek megfelelő összeget fizessen akár támogatásként az ápoltnak, akár munkabérként az ápolónak. Ezzel a tisztességes bér mellett rendezi az ápoló egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási helyzetét is.
 3. Ismerje el, hogy ha a rokonok nem ápolnák súlyosan sérült családtagjukat, akkor ez az állam feladata lenne, amivel további költsége keletkezne az államnak. Ennek megfelelően emelje meg a nettó ápolási díjat minimum arra a szintre, mint amennyibe az államnak nettó kerülne az intézeti ápolás.
 4. Biztosítson személyre szabott pszichológusi, szakmai és pénzügyi segítséget a mielőbbi visszailleszkedéshez a munkaerőpiacra.

66623_534292_1000x700

Alapfeltétel ehhez egy jól működő támogató szolgálat, a fogyatékossággal élő szükségleteihez igazodva, akár 24 órás támogató szolgálat hétvégén és ünnepnapokon is.

HA SEGÍTENÉL:

Kérjük,

Köszönjük!

 

 

(Szerkesztés)

Az október 13-ai önkormányzati választások során számos olyan jelöltet választottak meg, köztük Budapest főpolgármesterét is, akik konkrét vállalásokat tettek a szociális alapszolgáltatások bővítésére és a fogyatékos emberek élethelyzetének javítására. A következő időszakban ezek megvalósításáért kívánunk dolgozni, együttműködni mind érintettekkel, civil szervezetekkel, intézményekkel és a megválasztott polgármesterekkel.

Az otthonpolás munka!

Magyarországon jelenleg több mint 50 000 ember ápolja otthon tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos hozzátartozóját. Ezért a 24 órás munkáért, szolgálatért egy segélyt kapnak, mely összege nem elegendő a méltó megélhetéshez, ezért az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díjának emelésén és az otthonápolás munkaként való elismerésén dolgozunk

Eredményeink

2018: Ha a szülő gyermekét 20 évig otthon gondozta nyugdíjuk mellé havi 50 000Ft-os kiegészítő támogatásként.

2017: Levélíró kampány szervezése – 600 szülő írt levelet és kereste meg a parlamenti képviselőjét az ápolási díj emelésért, mely így további 5%-kal emelkedett 2018. január 1-jétől

2015-2016: Az ápolási díj összege 5-5%-kal emelkedett.

Közös munkánknak, kiállásainkban és a több mint 50 000 ember által aláírt petíciónknak köszönhetően Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár 2018. október 11-én bejelentette, hogy 2019. január elsejétől a kormány új kategóriát vezet be, gyermek otthongondozási díja néven.
A gyermekek jogán járó juttatás összege egységesen havi 100 000 forintra nő, valamint a több gyermeket ápolók másfélszeres összegű gyermekápolási díjat kapnak. Aki felnőttkorú gyermekéről gondoskodik is jogosult a támogatásra, aki nem gyermekről (például idős hozzátartozó, házastárs) gondoskodik, 15%-os emelésben részesedik.
A tervek szerint a gyermekek jogán járó ápolási díjat 2022-re az akkori minimálbér összegéhez igazítják.

2018. február 28-án számadó gyűlést szerveztünk I. Közös ügyünk címmel, melyre minden párt meghívást kapott, a megjelentek képviselői (Együtt, LMP, Jobbik, DK, PM és MSZP) elkötelezték magukat az ápolási díj emelése mellett.

Folytatjuk!

Egyesületünk számára kiemelten fontos az ápolási díj és a gyermekek otthongondozási díjának méltó szintre való emelése és foglalkoztatásként való elismerése. Az ezért folytatott kampányunk a GYOD bevezetésével sem ért véget, ezért most olyan érintetteket keresünk, akik gyermekeküket vagy más hozzátartozójukat ápolják, és szeretnének közösen gondolkodni, cselekedni velünk az ügy érdekében. Vidéki érintettek online is be tudnak kapcsolódni közös munkánkba.

Ha olyan otthonápoló vagy, aki szeretne velünk gondolkodni, az alábbi elérhetőségek egyikén veheted fel velünk a kapcsolatot!

Ennek megfelelően elvárjuk:

CÉLJAINK

Béremelés az otthonápolóknak

Ismerje el, hogy ha a rokonok nem ápolnák súlyosan sérült családtagjukat, akkor ez az állam feladata lenne, amivel további költsége keletkezne az államnak. Ennek megfelelően emelje meg a nettó ápolási díjat minimum arra a szintre, mint amennyibe az államnak nettó kerülne az intézeti ápolás.

ÚT a munkaerőpiacra

smerje el, hogy ha a rokonok nem ápolnák súlyosan sérült családtagjukat, akkor ez az állam feladata lenne, amivel további költsége keletkezne az államnak. Ennek megfelelően emelje meg a nettó ápolási díjat minimum arra a szintre, mint amennyibe az államnak nettó kerülne az intézeti ápolás.

Garantált bérminimum

Egy állami gondozásban élő sérült ember ápolásának költségei körülbelül a garantál bérminimum összegét érik el, ami 2018-ban bruttó 180 500 Ft. Ezt az összeget az ápoló szülőknek is minimum meg kell kapniuk!

Elismerés Munkaviszonyként

smerje el az állam, hogy az otthoni ápolás munka, függetlenül attól, hogy rokon végzi, vagy hivatásos ápoló. Ennek megfelelő összeget fizessen akár támogatásként az ápoltnak, akár munkabérként az ápolónak. Ezzel a tisztességes bér mellett rendezi az ápoló egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási helyzetét is.